Inžiniering

Okrem realizácie a rekonštrukcii stavieb ,ktorá je pre nás hlavnou stavebnou činnosťou, sa tiež zaoberáme kompletnou prípravou stavby: 

Keltex inžiniering - komplexná stavebná činnosť

-poradenské služby pri kúpe a prevode pozemkov

-projektovú dokumentáciu, cieľom je ponúknuť cenovo výhodný a zaujímavý projekt.

-zabezpečenie stavebného povolenia na realizáciu stavby vrátane inžinierskych sietí

-zabezpečenie napojenia na inžinierske siete

-vytýčenie pozemku a stavby na pozemku a nasledovne zápis do katastra