Stavebná činnosť firmy

 

Stavebnej činnosti sa venujeme od roku 2005.

Sme menšia  stavebná firma z Trenčína, ktorá zamestnáva 6-10 zamestnancov. Spolupracujeme zásadne s osvedčenými poddodávateľmi stavebných činností v profesiách vodár, kúrenár, elektrikár. Profesné odborné a stavebné práce sú zakončené revíziou a dokladané revíznymi správami.

Stavebná činnosť je vykonávaná na základe zmluvy s investorom s päťročnou zárukou.

Každá stavba je vždy pod osobným vedením majiteľa a  stavebným dozorom, ktorí sú odborne spôsobilí podľa Zákona č. 136/98 Zb. na vykonávanie stavebných činností  v odbore stavbyvedúci a stavebný dozor. Týmto spôsobom vieme okamžite poskytnúť odbornú radu a riešiť dodatočne požiadavky investora počas výstavby diela.

Počas našich dlhoročných skúseností sa nám tento individuálny prístup k zákazníkovi a k samotnej zákazke veľmi osvedčil.

Po obhliadke staveniska a prevzatí dokumentácie vypracujeme cenovú ponuku. Cenová ponuka je vždy vypracovaná precízne, zahŕňa všetky predpokladané náklady  na výstavbu, stavebné práce, rekonštrukciu alebo inú stavebnú činnosť a po odsúhlasení zákazníkom sa stáva cena za položku podľa výkazu-výmeru pevná.

Najčastejšie miesto pôsobenia je Trenčín. Práce však vykonávame v celom trenčianskom a žilinskom kraji a v blízkom Poľsku a Česku.

Spoločnosť sa neustále rozvíja, po odbornej aj technickej stránke. Máme bohaté skúsenosti so stavebnou činnosťou doma aj v zahraničí.

CERTIFIKÁT-CETRIS         Keltex stavebná činnosť